OPETUSSUUNNITELMAT > MUUT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2018-19

Vapaasti valittavat opinnot 2018-19

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Periodi 1, 27.8. - 28.10.2018 (ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2018)
                 
Rästiruotsi 3                  
Professional English 3                  
Career communication 3                  
Venäjä 1 (Russian 1) 3                  
Espanja 1 / Spanish 1 3                  
Grow Up Student Assistant 2                  
Tilastoaineiston käsittely 2                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Business-etiketti 2                  
Sopimusoikeus 2                  
Multipurpose Forestry 5                  
Finnish Language and Culture 3                  
Saksa 1 3                  
Ruotsia AMK-opintoihin 2                  
Työelämän saksa 3                  
Finska 3                  
Vapaaehtoistyö sosiaali- ja terveysalalla 2                  
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2                  
Englantia AMK-opintoihin 2                  
Talousmatematiikan jatkokurssi 3                  
Digitalisaatio ruokaketjun kiertotaloudessa 5                  
Ruokaketjun ravinnekierrot 5                  
Ruokatuotteen tuotekehitys kiertotaloudessa 5                  
Moderni kuluttajakäyttäytyminen 5                  
Ruokaketjun energiaomavaraisuus 5                  
Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 5                  
Matkailu globaalina ilmiönä 3                  
Arts for living together 2                  
Japanin kielen alkeet 2                  
Digitalization Study Tour in Japan 3                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                  
Saksa 3 3                  
Advanced english speaking practice 2                  
Kansainvälinen vanhustyö_UAS Fontys, Netherlands 4                  
Ruoka ja terveys 1 3                  
Network Rural Water Protection: Principles and practice-intensive course 5                  
Ruoka ja terveys 3                  
Voimaa Arkeen luennot 2                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Periodi 2, 29.10 - 30.12.2018 (ilmoittautumisaika 31.8. - 9.10.2018)
                 
Writing skills 2                  
Matematiikkaa amk-opintoihin 2                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                  
Hallitusammattilaiset 2                  
Finanssialan perusteet 2                  
Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 5                  
Työ- ja organisaatiopsykologia 3                  
Beginner Swedish for Foreigners 3                  
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3                  
Finland in English 2                  
Kestävä maaseudun matkailu 2                  
Ruoka ja terveys 1 3                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Periodi 3, 2.1 - 17.3.2019 (ilmoittautumisaika 10.10. - 20.12.2018)
                 
Venäjä 2 (Russian 2) 3                  
Espanja 2 / Spanish 2 3                  
Ranska 1 (French 1) 3                  
Yritysviestintä 4                  
Finnish Language and Culture 3                  
Verkkosivujen tuottaminen 2                  
Verkkoviestintä 2                  
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Kuvankäsittelyn perusteet 2                  
Talousviestintä 2                  
Saksa 2 3                  
Professional English 3                  
Intercultural communication 3                  
Finnish at Work 3                  
Tiedonhaku ja -hankinta 1 5                  
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3                  
Green Care -perusteet 5                  
Kansainvälinen sosiaali- ja terveysala UAS Saxion, Netherlands 4                  
Audiovisuaalisen tuotteen editointi 5                  
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5                  
Food Business Challenge –liikeideakilpailu (2-3op) 3                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Happiness and Everyday Life of Older Adults 2                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Periodi 4, 18.3. - 2.6.2019 (ilmoittautumisaika 21.12.2018 - 5.3.2019)
                 
Venäjä 3 3                  
Venäjä 4 (Russian 4) 3                  
Espanja 3 / Spanish 3 3                  
Ranska 2 (French 2) 3                  
Perintäoikeus 2                  
Sijoitustoiminnan periaatteet 4                  
Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2                  
Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3                  
Somistus 2                  
Paloturvallisuustekniikka 3                  
Prominence Intensive Programme 3                  
Audiovisuaalinen kerronta 5                  
Business English 2                  
Päihdetyö 5                  
Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5                  
Asuntokauppa 2                  
Music documentaries in society and culture 3                  
Streamaustyöpaja 3                  
Seminar in Russia: Corporate Social Responsibility 2                  
Camp Noste 3                  
Henkilöbrändi ja ammatti-identiteetti Some-ympäristössä 2                  
Kirjansidonta 2                  
Hyvinvointipassi 5                  
Network Rural Water Protection: Principles and practice-intensive course 5                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-2019: Kesäperiodi, 3.6. - 25.8.2019 (ilmoittautuminen 18.3.2019 alkaen)
                 
Online Communication Skills in English 2                  
Svenska på nätet 3                  
Lue ja kuuntele venäjää (Read and Listen in Russian) 2                  
Taitto-ohjelmien perusteet 2                  
Työsuojelu 2                  
Personal Branding 2                  
Statiikka 3                  
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3                  
Tilastomatematiikka 5                  
Svenska för arbetslivet 3                  
Pahuuden sosiologia 2                  
Live-tuotanto 3                  
Talousmatematiikka 3                  
Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin 3                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Kulttuurihistoria 5                  
Tutkimusmenetelmät 3                  
Tekninen piirustus ja CAD 1 3                  
Tieto- ja viestintätekniikka 3                  
Bioenergia 5                  
Saksa 3 3                  
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5                  
Perheohjaus 4                  
Rakenteellinen sosiaalityö 4                  
Valtaistava sosiaalityö 4                  
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4                  
Palveluohjaus 4                  
Monialainen automaatio 4                  
Ennakoiva kehittäminen 3                  
Ikäteknologia 3                  
Valtaistava sosiaalityö 4                  
Viestintätaidot 3                  
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Verkko-opinnot
                 
Saksa 3 3                  
Digitalisaatio ruokaketjun kiertotaloudessa 5                  
Ruokaketjun ravinnekierrot 5                  
Ruokatuotteen tuotekehitys kiertotaloudessa 5                  
Moderni kuluttajakäyttäytyminen 5                  
Ruokaketjun energiaomavaraisuus 5                  
Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 5                  
International Corporate Communication 5                  
Asuntokauppa 2                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Hyvinvointipassi 5                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Yritystalliopinnot
                 
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-19: Kieliopinnot
                 
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2018-2019: Kiertotalousopinnot
                 
Digitalisaatio ruokaketjun kiertotaloudessa 5                  
Ruokaketjun ravinnekierrot 5                  
Ruokatuotteen tuotekehitys kiertotaloudessa 5                  
Moderni kuluttajakäyttäytyminen 5                  
Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 5                  
Ruokaketjun energiaomavaraisuus 5                  
000000000
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5                  
+ ÖCampusOnline 2019 kevät, 14.1.2019-31.5.2019
                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3                  
Esimiestyö 3                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
International Corporate Communication 5                  
Kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet 5                  
Seksuaaliterveys 3                  
Statiikka 3                  
Tilastomatematiikka 5                  
Digitalisaatio ruokaketjun kiertotaloudessa 5                  
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3                  
000000000
+ ÖCampusOnline 2019 kesä, 18.4.2019-30.8.2019
                 
Elintarvikkeet ja ravitsemus 5                  
Kestävä ruokajärjestelmä 5                  
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5                  
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3                  
Seksuaaliterveys 3                  
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3                  
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5                  
Bioenergia 5                  
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin 3                  
Henkilöstöjohtaminen maatilayrityksessä 5                  
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5                  
Ikäteknologia 3                  
Työsuojelu 2                  
Tilintarkastus 3                  
Tekninen piirustus ja CAD 1 3                  
Talousmatematiikka 3                  
Taitto-ohjelmien perusteet 2                  
Svenska på nätet 3                  
Personal Branding 2                  
Palveluohjaus 4                  
Osallisuus ja marginaalisuus 5                  
Online Communication Skills in English 2                  
Kulttuurihistoria 5                  
Kotieläinten jalostus 5                  
Itsensä johtaminen 2                  
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5                  
Tuotetiedon hallinta 3                  
Kolmas sektori työllistäjänä 5                  
Tutkimusmenetelmät 3                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Vapaasti valittaviin opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana WinhaWillessä. Opiskelijan on itse varmistettava mahdollisuus sisällyttää opintojakso henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa joko tutkinto-ohjelmastaan vastaavan opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kautta. Opinnot järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin ja muina aikoina toteutettavista opintojaksoista on mainittu erikseen. Tarkistathan ajankohdat ennen ilmoittautumista, että et vahingossa ilmoittaudu usealle kurssille, jotka järjestetään samanaikaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää opintojen sisällöstä, voit tarvittaessa olla yhteydessä kyseisen opinnon opettajaan. SeAMKin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi