OPETUSSUUNNITELMAT > MUUT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 2016-17

Vapaasti valittavat opinnot 2016-17

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Periodi 1, 29.8. - 30.10.2016 (ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2016)
                 
Saksan kertauskurssi 3                  
Sopimusoikeus 2                  
Career communication 3                  
Professional English 3                  
Writing skills 2                  
Saksa 1, alkeiskurssi (German 1) 3                  
Markkinointia käytännössä 3                  
Tapahtuman markkinointi, myynti ja toteutus 3                  
Espanja 1 / Spanish 1 3                  
Talousmatematiikan jatkokurssi 3                  
Venäjä 1 (Russian 1) 3                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 2                  
Ideasta kohti liiketoimintaa 2                  
Finnish Language and Culture 3                  
Grow Up Student 2                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Periodi 2, 31.10. - 30.12.2016 (ilmoittautumisaika 1.9. - 10.10.2016)
                 
Finanssialan perusteet 2                  
MS Office -ohjelmien yhteiskäyttö 2                  
Hallitusammattilaiset 2                  
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3                  
Liiketoiminnan sähköistäminen pk-yrityksessä 2                  
Finland in English 2                  
Pahuuden sosiologia 2                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Periodi 3, 2.1.-19.3.2017 (ilmoittautumisaika 13.10. - 20.12.2016)
                 
Markkinointia käytännössä 2 3                  
Yksilöoikeus 3                  
Verkkosivujen tuottaminen 2                  
Tilastoaineiston käsittely 2                  
Työelämän saksa 3                  
Espanja 2 / Spanish 2 3                  
Venäjä 2 (Russian 2) 3                  
Asuntokauppa 2                  
Saksa 2 (German 2) 3                  
Ranska 1 (French 1) 3                  
Verkkoviestintä 2                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Välfärdsstaterna i Norden 3                  
Venäjä 3 (Russian 3) 3                  
Professional English 3                  
Finnish Language and Culture 3                  
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5                  
Näkökulmia vieraisiin kulttuureihin I 2                  
Kansainvälinen sosiaali- ja terveysala UAS Saxion, Netherlands 4                  
Vapaaehtoistyö sosiaali- ja terveysalalla 2                  
Taitto-ohjelmien perusteet 2                  
Kuvankäsittelyn perusteet 2                  
Ideasta kohti liiketoimintaa 2                  
Change Management 3                  
Organizational Management 3                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Periodi 4, 20.3.-4.6.2017 (ilmoittautumisaika 21.12.2016 - 6.3.2017)
                 
Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3                  
Somistus 2                  
Saksa 3 3                  
Sijoitustoiminnan periaatteet 3                  
Ranska 2 (French 2) 3                  
Talousviestintä 2                  
Perintäoikeus 2                  
Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2                  
Espanja 3 / Spanish 3 3                  
Doing Business in English 3                  
Paloturvallisuustekniikka 3                  
Business English 2                  
Finnish Language and Culture 3                  
Päihdetyö 5                  
Videovalaisun perusteet 2                  
Teatterituotannon vaiheet 1                  
Yrittäjyys liikunta- ja hyvinvointialalla 5                  
Ruotsia AMK-opintoihin 2                  
Immateriaalioikeudet 2                  
Sarjakuvakurssi 2                  
Urasuunnittelu 2                  
Radical View on Modern Rural Art 3                  
Company Profiles of Finnish Businesses 1                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Kesäperiodi, 5.6. - 27.8.2017 (ilmoittautuminen 15.3.2017 alkaen)
                 
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Yritystoiminta, yrittäjyys ja innovointi 5                  
Työsuojelu 2                  
Online Communication Skills in English 2                  
Personal Branding 2                  
Designing Profitable Customer Experience 3                  
Designing Profitable Concepts 3                  
Visualization Tools in Practice 2                  
Event and Experience Management 2                  
Doing Business in the Nordic Countries 2                  
Bioenergia 5                  
Osallisuus ja marginaalisuus 5                  
Perheohjaus 4                  
Teoreettisia näkökulmia nyky-yhteiskuntaan 3                  
Pahuuden sosiologia 2                  
Svenska för arbetslivet 3                  
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5                  
Opi elintarvikkeista 3                  
Taitto-ohjelmien perusteet 2                  
Seksuaaliterveys 3                  
Palveluohjaus 4                  
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3                  
Urasuunnittelu 2                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Verkko-opinnot
                 
Professional English 3                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 2                  
Liiketoiminnan sähköistäminen pk-yrityksessä 2                  
Finland in English 2                  
Verkkoviestintä 2                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Välfärdsstaterna i Norden 3                  
Talousviestintä 2                  
Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2                  
Business English 2                  
Yritystoiminta, yrittäjyys ja innovointi 5                  
Etiikka ja yritystoiminta 3                  
Tilastomatematiikka 5                  
000000000
+ ÖVapaasti valittavat opinnot 2016-17: Yritystalliopinnot
                 
Ideasta kohti liiketoimintaa 2                  
Liikuntayrittäjyys 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Vapaasti valittaviin opintoihin ilmoittaudutaan ilmoittautumisaikana WinhaWillessä. Opiskelijan on itse varmistettava mahdollisuus sisällyttää opintojakso henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa joko tutkinto-ohjelmastaan vastaavan opinto-ohjaajan tai koulutuspäällikön kautta. Opinnot järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin ja muina aikoina toteutettavista opintojaksoista on mainittu erikseen. Tarkistathan ajankohdat ennen ilmoittautumista, että et vahingossa ilmoittaudu usealle kurssille, jotka järjestetään samanaikaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää opintojen sisällöstä, voit tarvittaessa olla yhteydessä kyseisen opinnon opettajaan. SeAMKin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi