OPETUSSUUNNITELMAT > KORKEAKOULUJEN VÄLISET YHTEISTYÖSOPIMUKSET > ULKOPUOLISILLE TARJOTUT VIRTUAALIOPINNOT, TEKNIIKAN ALA > BIOTALOUSLOGISTIIKKA, INSINÖÖRI (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Biotalouslogistiikka, insinööri (AMK), monimuotototeutus

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Työelämävalmiudet
                                                                 
Osaajana kehittyminen 5
   
 
         
     
                           
ICT-valmiudet 3
     
             
                                     
SeAMK innovaatioviikko 2                                                                  
Yrittäjyys 3
     
             
                                     
Työelämän viestintä 3
       
               
                               
Työelämän englanti 4
     
             
                                     
Työelämän ruotsi 4  
       
                 
                     
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                                                                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                                                                  
166001334200006.56.5111220.70.70.700000000000
Luonnontieteet
                                                                 
Matematiikan valmentavat opinnot 5
     
             
                                     
Matematiikka 1 5
       
               
                               
Fysiikka 1 5
     
             
                                     
Matematiikka 2 5  
       
                   
                           
Fysiikka 2 5
       
               
                               
Fysiikka 3 5  
       
                   
                           
Tilastomatematiikka 5  
         
                     
                     
Kemia 5    
         
                         
                 
20155010101055000553.33.33.3551.71.71.72.52.5000000000
Teknologiset perusteet
                                                                 
Sähkötekniikka 4
     
             
                                     
Tekninen piirustus ja cad 5  
       
                   
                           
Mekaniikka 4  
         
                     
                     
Tuotantoteknologiat ja automaatio 4  
         
                     
                     
Logistics Information Technology 4    
         
                         
                 
Optimointi ja simulointi 5    
         
                         
                 
Materiaalitekniikka 4    
           
                           
           
41313040589400220002.52.52.72.72.74.54.51.31.31.3000000
Talous ja johtaminen
                                                                 
Logistiikan perusteet 3
     
             
                                     
Yritystalous 5
       
               
                               
Huolinta 3
       
               
                               
Purchasing 3  
         
                     
                     
Sustainability and responsibility 3    
         
                         
                 
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
           
                           
           
Organisaation johtaminen 4      
           
                               
       
11384380335401.51.52.72.72.7001111.51.51.71.71.7220000
Biotalous
                                                                 
Biotalouden perusteet 5    
           
                           
           
Tuotantologistiikan kehittäminen 5                                                                  
Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka 5                                                                  
Biotalouden johtaminen 5      
           
                               
       
Biotalouden uudet liiketoimintamallit 5      
           
                               
       
Tilaus-ja toimitusketjun kehittäminen 5      
             
                                 
 
005150000051050000000000001.71.71.7551.71.71.70
Kuljetukset
                                                                 
Kuljetusmuodot 1 5
       
               
                               
Forms of Transport 2 5  
       
                   
                           
Erityisalojen kuljetukset 5  
         
                     
                     
5100005550000001.71.71.72.52.51.71.71.700000000000
Sisälogistiikka
                                                                 
Materiaalin ohjaus 5
       
               
                               
Intralogistics 5  
       
                   
                           
Sisälogistiikan johtaminen 5  
         
                     
                     
5100005550000001.71.71.72.52.51.71.71.700000000000
Hankinnat
                                                                 
Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5    
         
                         
                 
Hankintojen johtaminen 5    
           
                           
           
Liiketoimintaverkostot 5      
           
                               
       
001050000555000000000002.52.51.71.71.72.52.50000
Biotalouden liiketoimintaympäristö
                                                                 
Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon tuotevirrat 5    
         
                         
                 
Vastuullinen elintarvikelogistiikka 5    
           
                           
           
Digitaalinen tehdas 5      
           
                               
       
001050000555000000000002.52.51.71.71.72.52.50000
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
Opinnot yksikön muista tutkinto-ohjelmista
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Alan opinnot ulkomailla
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                 
Englannin tukiopinnot 5
     
             
                                     
5000500000002.52.50000000000000000000
HARJOITTELU
                                                                 
Harjoittelu 1 10                                                                  
Harjoittelu 2 10                                                                  
Harjoittelu 3 10                                                                  
000000000000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                                 
Opinnäytetyö osa 1 5      
           
                               
       
Opinnäytetyö osa 2 10      
             
                                 
 
Tutkimus ja kehittäminen 5      
           
                             
 
Kypsyysnäyte 0                                                                  
00020000000812000000000000000444440
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.