OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > MATKAILUN KEHITTÄMINEN > MATKAILUN KEHITTÄMINEN

Matkailun kehittäminen

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Matkailu globaalina ilmiönä 3
 
       
Kestävä matkailu 2
 
       
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5
 
   
 
Kulttuurimatkailu 5
 
   
 
Matkailuyrityksen kehittäminen tiedon avulla 5
 
   
 
205152.52.55550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Antti lisää tähän vielä ohjelman.
Matkailun osaamiskokonaisuus antaa kokonaiskäsityksen matkailusta monimuotoisena globaalina ilmiönä ja toimialana. Koulutus antaa eväitä tunnistaa toimialan erityispiirteet ja alalla toimivat laajat toimijaverkostot. Koulutuksessa käydään myös läpi kestävän matkailun tunnuspiirteitä, matkailun kokonaisvaltaista tuotekehitysprosessia, kulttuurimatkailua sekä matkailuyrityksen kehittämistä tiedon avulla.
Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Osaamiskokonaisuus (20 op) toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät verkko-opintojen lisäksi kontaktiopetusta ja työpajaopintoja. Verkko-opinnoissa hyödynnetään Moodlea. Kontaktiopetus toteutetaan Seinäjoella Framin kampuksella tai tarvittaessa verkko-opetuksena pääsääntöisesti opetuspäivinä klo 17.15 – 21.00.

Verkko-opintojen onnistuminen edellyttää, että opiskelijalla on käytössään tietokone, web-kamera ja headset (tai mikrofoni ja kaiuttimet). Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen ja opintosuoritusotteen.