OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > MAATALOUDEN YRITYSTALOUDEN OPINNOT > MAATALOUDEN YRITYSTALOUDEN OPINTOJA

Maatalouden yritystalouden opintoja

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Maatalouden yritystalouden opintoja
                 
Maatalouden yritystalouden perusteet 5
 
       
Maatalouspolitiikka 5
 
   
 
Maatilayrityksen verotus 5
 
       
15105551.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus antaa kattavan kuvan maatalousyrityksen talouden suunnitteluun ja hallintaan liittyvistä tekijöistä. Koulutuskokonaisuudessa käsitellään maatalousyrittämiseen liittyviä keskeisiä toimintoja ja periaatteita. Koulutus antaa työkaluja maatalousyrityksen johtamisessa tarvittavien peruslaskelmia laatimiseen sekä tukea liikkeenjohdolliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Koulutuksessa läpikäydään myös maatalouden ja metsätalouden verotuksen periaatteet sekä maatalouspolitiikan peruskäsitteet ja maatalouspolitiikan eri osa-alueet.