OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > WEB-OHJELMOINTI > WEB-OHJELMOINTI

Web-ohjelmointi

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 1
Web-ohjelmointi
                 
Ohjelmistotuotannon perusteet 3
 
     
Selainohjelmointi 3
 
     
Palvelinohjelmointi 4
     
     
Tietoturva 3
 
     
Käyttöjärjestelmät 4
     
     
Virtual Environments 3
 
     
 
Ohjelmistoprojekti 6
 
   
262064.54.5114.51.50
Valinnaiset YAMK-tasoiset opinnot
()
                 
Teollinen internet 5
 
     
Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
 
     
 
Automaation ohjelmistosuunnittelu 5
 
     
Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5
 
     
201555552.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Web-ohjelmointiin keskittyvä täydennyskoulutus, jonka laajuus on 26-46 opintopistettä.

Opintokokonaisuudessa perehdytään web-pohjaisten järjestelmien suunnitteluun. Koulutuksen opintojaksot liittyvät selainohjelmointiin, palvelinohjelmointiin, tietoturvaan, ohjelmistotuotantoon ja IoT-järjestelmiin.

Opintoihin kuuluu myös valinnaisia YAMK-tasoisia opintojaksoja liittyen teolliseen internetiin, tekoälyyn, web-pohjaisten järjestelmien soveltamiseen teollisuudessa sekä ohjelmistotuotantoon.

Tämä opintokokonaisuus on toinen osa kahdesta koulutuksesta. Koulutuksen ensimmäinen osa Ohjelmistosuunnittelu alkaa syksyllä 2021.