OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > JULKISET HANKINNAT > JULKISET HANKINNAT

Julkiset hankinnat

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Julkiset hankinnat
                 
Julkisten hankintojen perusteet 3
 
       
Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2
 
       
Markkinaoikeuden ratkaisut 3
 
   
 
Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2
 
   
 
10552.52.51.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Julkiset hankinnat -opintokokonaisuus antaa sinulle kokonaiskäsityksen julkisesta hankintaprosessista, ja vahva osaamispohja tuo varmuutta sekä hankintojen toteuttamiseen että tarjousten laatimiseen.