OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN > LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1 2 3
YAMK-tasoiset opinnot
         
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5
 
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
 
 
15157.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksessa tutustutaan esimiestyön tehtäväkenttään, vastuisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi koulutus antaa eväitä yrityksen markkinointikyvykkyyden eri osa-alueiden analysointiin ja kehittämiseen sekä strategisen uudistumisen muutosajureiden roolin ja merkityksen tunnistamiseen.
Koulutus on suunnattu liiketoimintaosaamisen ja johtamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujilta edellytetään korkeakoulututkintoa.
Koulutus toteutetaan avoimina YAMK-opintoina. Opintokokonaisuus (15 op) muodostuu kolmesta opintojaksosta, jotka toteutetaan syksyn 2021 aikana. Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena, opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.