OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
, 15 op


  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot