OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AUTOTEKNIIKKA > AUTOTEKNIIKKA

Autotekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Ajoneuvolait 2
 
     
   
Ajodynamiikka 3
 
         
Auton ohjaus ja pyöräntuenta 3
 
   
     
Auton jarrut ja voimansiirto 4
 
       
Autosähkön perusteet 3
   
       
Ajoneuvoelektroniikan perusteet 3
 
   
     
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka 3
 
     
   
211011556500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SeAMKin Autotekniikan (21 op) –osaamiskokonaisuus tutustuttaa auton  liikemekaniikkaan ja rakenteisiin, autosähkön perusteisiin sekä auto-elektroniikkaan. SeAMKin huippuluokan autotekniikan laboratoriossa pääsee uusien teknologioiden avulla analysoimaan, miten autotekniikka toimii!
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu autotekniikasta kiinnostuneille tai alalla jo toimiville.
Koulutus toteutetaan avoimina ammattikorkeakouluopintoina. Opintokokonaisuus (21 op) muodostuu seitsemästä opintojaksosta.
Opintokokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Teoriaopinnot toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti, mutta laboratorio-opinnot vaativat läsnäoloa SeAMKin kampuksella Seinäjoella. Koulutus on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa.