OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > SOSIONOMITYÖN PERUSTEET > SOSIONOMITYÖN PERUSTEET

Sosionomityön perusteet

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
Sosiaalialan tietoperusta
                         
Sosiaalityön perusteet 3
 
   
           
Hyvinvointi ja elinolot 6
 
   
           
Kasvu ja sosialisaatio 5
 
   
           
Osallisuus ja marginaalisuus 5
 
   
           
19019009.59.5000000
Sosiaalialan palveluita ja rakenteita
                         
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
   
     
     
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
   
     
     
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
   
     
     
Hyvinvointiteknologia 3
   
     
     
150015000555000
Ammattityö sosiaalialalla
                         
Sosiaalialan etiikka 3  
   
         
 
Palveluohjaus 5  
   
         
 
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4  
   
         
 
012001200000660
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomityön perusteet -osaamiskokonaisuus antaa monipuolisia työkaluja
yksilön hyvinvoinnin, sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden tarkasteluun. Koulutuksessa jäsennetään yksilön ja perheen arjen hyvinvointia tukevia sekä
haastavia ilmiöitä osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta.

Osaamiskokonaisuudessa tutustutaan myös mm. palvelujärjestelmien toimintalogiikkaan ja palveluohjauksellisiin toimintatapoihin sekä tunnistetaan sosiaalityön rooli erilaisissa organisaatioissa. Koulutus antaa valmiuksia moniammatilliseen sosionomityöhön! Opinnot toteutetaan verkko-opintoina!