OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > VARHAISKASVATUKSEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT > VARHAISKASVATUKSEN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT

Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
Lapsen kasvu ja kehitys
                         
Kasvu ja sosialisaatio 5
 
   
           
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
 
   
           
8080044000000
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja oppimisympäristöt
                         
Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4
 
   
           
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4
 
   
           
Kommunikaation apuvälineet 3  
   
         
 
83803440001.51.50
Lapsen ja perheen tukeminen
                         
Lapsen ja perheen varhainen tuki 3
 
   
           
Perheohjaus 4
   
     
     
703401.51.51.31.31.3000
Ryhmän ohjaamisen taidot
                         
Pedagogisten ryhmien ohjaaminen 4
   
     
     
Pienryhmätoiminta ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksessa 3
   
     
     
70070002.32.32.3000
Pedagoginen harjoittelu, varhaiskasvatuksen kehittäminen ja oma ammatillinen kehittyminen
                         
Sosionomina varhaiskasvatuksessa 2
 
Harjoittelu: Psykososiaaliset ja toiminnalliset sosiaalityön menetelmät 15  
   
         
 
Kehittämistehtävä 10
 
   
 
6.3320.670.675.6720.670.330.331.891.891.8910.3310.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Varhaiskasvatuksen täydentävät opinnot on 60 op:n laajuinen opintokokonaisuus, joka sisältää lapsen kehitykseen ja oppimiseen, varhaiskasvauksen pedagogiikkaan ja oppimisympäristöihin, lasten ja ryhmien ohjaamiseen sekä perheen ja vanhemmuuden tukemiseen kohdentuvaa osaamista. Opintokokonaisuus sisältää pedagogisen harjoittelun sekä varhaiskasvautukseen, lapsuuteen tai vanhemuuteen kohdentuvan kehittämistehtävän.