OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > OHJELMISTOSUUNNITTELU > OHJELMISTOSUUNNITTELU

Ohjelmistosuunnittelu

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
Ohjelmointiosaaminen
                         
Ohjelmoinnin perusteet 1 3
 
   
           
Olio-ohjelmointi 4
 
   
           
Tietorakenteet ja algoritmit 4
 
   
           
Ohjelmistotuotanto 3
   
     
     
Käyttöliittymät 3
   
     
     
Sulautetut järjestelmät 4
   
     
     
210111005.55.53.33.33.3000
Dataosaaminen
                         
Tietokannat 4
 
   
           
Tietoliikenne ja tietoturva 4
 
   
           
Virtualisointiympäristöt 3
   
     
     
Pilvipalvelut 3  
   
         
 
YAMK-tasoiset opinnot
                         
Ohjelmistotuotannon menetelmät 5  
   
         
 
117837441113.53.50
Vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                         
Teollinen internet
(Valitaan opintoja 0 op)
                         
Selainohjelmointi 3
 
   
           
Verkko-ohjelmointi 3
   
     
     
Sovelluskehitys 3
   
     
     
YAMK -tasoiset opinnot
                         
Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5
   
     
     
Teollinen internet 5
 
 
     
Automaation ohjelmistosuunnittelu 5
   
     
     
Data-analytiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                         
Data-analytiikan perusteet 4
 
   
           
Data-analytiikka ja AI:n perusteet 6
   
     
     
Windows-palvelinympäristö 3
   
     
     
YAMK-tasoiset opinnot
                         
Web-palvelu ja tietokantarajapinnat 5                          
3709.527.504.84.89.29.29.2000
Työelämäprojekti
                         
Projektityö 3
   
     
     
Projektityö 3  
   
         
 
33033001111.51.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ohjelmistosuunnittelun täydennyskoulutus, jonka laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: teollinen internet ja data-analytiikka. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti automaatio-, kone- ja tietotekniikan insinööreille (AMK tai yliopisto) sekä IT-tradenomeille. Koulutukseen voi hakeutua myös muulla pohjakoulutuksella.