OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > TALOUSOSAAMINEN JOHTAMISEN TUKENA

Talousosaaminen johtamisen tukena

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 1
Budjetointi johtamisen apuna 4
 
     
Toiminnanohjausjärjestelmät 4
 
     
 
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4
 
     
 
12481.331.331.33440
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Talousosaaja (12 op) –koulutus antaa osallistujalle valmiudet ymmärtää budjetointia, toiminnanohjausjärjestelmiä ja tilinpäätösanalyysiä osana johtamista. Koulutuksen teemat linkittyvät tiivisti yrityksen tai organisaation ydinjohtamiseen ja tavoitteena on, että osallistuja saa koulutuksesta työkaluja hyödynnettäväksi strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa TAI osana johtamisen kokonaisuutta.