OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > KEHITY RAVITSEMUSOSAAJANA JA -VIESTIJÄNÄ RUOKAKETJUSSA, AVOIN YAMK

Kehity ravitsemusosaajana ja -viestijänä ruokaketjussa, Avoin YAMK

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Kehity ruokaketjun ravitsemusosaajana ja -viestijänä, Avoin YAMK
                 
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan 5
 
   
 
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
 
102.57.51.251.252.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tässä opintokokonaisuudessa syvennät osaamistasi ravitsemuslaadun kysymyksissä koko ruokaketjua ajatellen ja kehityt ravitsemus- ja ruokaviestinnän osaajana. Kokonaisuus vastaa tutkittuun tietoon pohjautuen moneen ajankohtaiseen ja keskustelua herättävään kysymykseen.