OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > RAVITSEMUSOSAAJA

Ravitsemusosaaja

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3
Elintarvikkeet ja ravitsemus 5
 
   
         
Ravitsemuskasvatus ja -projekti 5  
   
         
 
Ravitsemuksen erityiskysymykset 4
   
       
     
Ravitsemuslaatu 5
   
       
     
Ravitsemusviestintä ja -tutkimus 5  
   
         
 
146.67596.671.671.671.674.54.53.333.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ravitsemusasiat herättävät vilkastakin keskustelua siitä, miten syödä hyvin ja terveellisesti ja samalla ympäristöä liikaa kuormittamatta. Miten tulkita mediassa käytävää ravitsemuskeskustelua? Entä miten nykypäivän ravitsemushaasteisiin pystytään vastaamaan ammattikeittiöissä?
Ravitsemusosaaja-kokonaisuudessa päivitetään ravitsemuksesta ja ravitsemisalasta kiinnostuneiden ja ravitsemisalalla jo toimivien tietämystä ravitsemuksesta tutkittuun tietoon pohjautuen. Kokonaisuudessa pureudutaan ruoan ja ravitsemuksen peruskysymyksiin. Perusasioiden hallinnan jälkeen syvennytään erityisruokavalioihin, niiden toteuttamiseen, ruokapalveluiden ravitsemuslaadun kehittämiseen ympäristönäkökulmat huomioiden, ravitsemuksesta viestimiseen ja ravitsemuskasvatukseen.
Koulutus antaa välineitä kehittää ruokapalveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi palvelukokonaisuuksiksi.