OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelu

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 1
YAMK-tasoiset opinnot
                 
Rakenteiden mekaniikka 5
 
     
Puurakenteet 5
 
     
 
Betonirakenteet 5
 
     
 
Teräsrakenteet 5
 
     
 
205151.671.671.677.57.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Poikkeuksellisen vaativien rakenteiden suunnittelu (20 op) -opintokokonaisuus antaa teoreettista tietotaustaa rakenteiden mekaniikasta sekä syventää puu-, betoni- ja teräsrakenteiden suunnitteluosaamista. Koulutus antaa valmiuksia toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä. Koulutus tukee myös niitä teoreettisia vaatimuksia, joita edellytetään haettaessa suunnittelijan ylimpään pätevyysvaatimusluokkaa.