OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN YAMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA,INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN

Avoin YAMK, Polkuopetussuunnitelma,Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                 
Pakolliset opinnot
                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
     
Talouden johtaminen 5
 
   
 
Projektijohtaminen 5
 
   
 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                 
Teollinen internet 5
 
       
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
 
     
 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
 
   
     
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5
 
       
Asiakkuuksien johtaminen 5
 
     
 
Osaamispääoman johtaminen 5
 
   
 
Kasvua digitalisaatiosta 5
 
     
 
Ohjelmistotuotannon menetelmät 5                  
5012.537.56.256.2512.512.512.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Opetussuunnitelma sisältää Insinööri (YAMK),Teknologiaosaamisen johtamisen ensimmäisen vuoden opinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.


Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu teknologiayrityksissä ja -organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja jotka tähtäävät urallaan eteenpäin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.