OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN YAMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, KULTTUURITUOTTAJA (YLEMPI AMK)

Avoin YAMK, Polkuopetussuunnitelma, Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Syventävät opinnot
                 
Luovien alojen liiketoiminta ja yrittäjyys 5
 
       
Strateginen ennakointi 5
 
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
Palvelumuotoilun johtaminen 5
 
   
 
20128662.72.72.70
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Markkinointiviestinnän johtaminen 5
 
       
Osaamispääoman johtaminen 5
 
       
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
 
       
Circular Economy and New Business 5
 
   
 
Asiakkuuksien johtaminen 5
 
   
 
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista
                 
2515107.57.53.333.333.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen YAMK:n polkuopiskelijoille. Opetussuunnitelma sisältää Insinööri (YAMK),Teknologiaosaamisen johtamisen ensimmäisen vuoden opinnot. Avoimen YAMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.


TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Kulttuurituottaja (ylempi AMK) koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja kehittäjiä, jotka tunnistavat olennaisia muutostarpeita sekä osaavat suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa. Opiskelija kehittää valmiuksiaan hyödyntää liiketoimintaosaamista kulttuuri- ja luovien alojen palvelujen kehittämisessä yrittäjämäisellä otteella, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden luomat mahdollisuudet huomioiden. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä tehdä päätöksiä ja ennakoida muutoksia joustavasti ja proaktiivisesti. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään luovan talouden kenttää ja hakemaan liiketoiminnallisia keinoja uudistaa kulttuuri- ja luovia aloja.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot etenevät kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka opiskelija voi kytkeä omaan työhön. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi profiloida tutkintoaan. Monimuotokoulutuksena toteutettavaan tutkintoon sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa pääsääntöisesti perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Opintojen aikana asiantuntijaverkosto vahvistuu ja opitaan työskentelemään myös monialaisissa oppimisprojekteissa. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämisprojekti, joka on olennainen osa opintoja.