OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Insinööri (ylempi AMK), Automaatiotekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                 
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Teollinen internet 5
   
       
           
VALINNAISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                 
Tuotantoautomaatio 5
 
     
                 
Ohjausjärjestelmien suunnittelu 5
   
       
           
Digitaalinen valmistus 5
 
     
                 
Automaation ohjelmistosuunnittelu 5
 
     
                 
Tekoälyn sovellukset teollisuudessa 5
   
       
           
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
 
     
                 
Projektijohtaminen 5
   
       
           
Ohjelmistotuotannon menetelmät 5
   
       
           
Web-palvelu ja tietokantarajapinnat 5  
   
           
       
50522.527.55011.2511.259.179.179.172.52.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus antaa valmiudet toimia teknologiayrityksen vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Koulutus kehittää osaamista automaatiojärjestelmien suunnittelussa, teollisessa internetissä, digitaalisessa valmistuksessa, tuotekehityksessä ja projektien johtamisessa.

Koulutus sopii esimerkiksi automaatiotekniikan, konetetekniikan, tietotekniikan ja prosessiteknikan insinööreille.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.