OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, SOSIONOMI (AMK)

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma, Sosionomi (AMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
   
 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
13582.52.52.72.72.70
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
 
   
 
Lääkehoidon perusteet 2
 
   
 
Englanti 3
 
       
7341.51.51.31.31.30
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                 
Sosiaalialan tietoperusta
                 
Sosiaalityön perusteet 3
 
       
Kasvu ja sosialisaatio 5
 
       
Hyvinvointi ja elinolot 6
 
       
Osallisuus ja marginaalisuus 5
 
   
 
Kulttuuri ja elämäntapa 4
 
   
 
Sosiaalialan orientoiva harjoittelu 5
 
   
 
281414774.74.74.70
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                 
Sosiaalialan eettinen osaaminen
                 
Sosiaalialan etiikka 3
 
   
 
Palvelujärjestelmäosaaminen
                 
Hyvinvointiyhteiskunnan perusteet 3
 
       
Sosiaalilainsäädännön perusteet 4
 
   
 
Valinnaiset opintojaksot
(Valitaan yksi)
                 
Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturva 5
 
       
Sosiaaliturva asiakasnäkökulmasta 5
 
       
201376.56.52.32.32.30
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 0 op)
                 
Varhaiskasvatuksen opintokokonaisuus
                 
Lapsen kehitys ja oppiminen 3
 
   
 
Monialaiset työelämäprojektit
()
                 
303001110
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Sosionomi (AMK) ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Sosiaalialan tutkinto-ohjelman ytimenä on sosiaalisen asiantuntijuus ihmisten arkipäivän elämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Se merkitsee kykyä ymmärtää ihmisen elämäntilanne voimavaroineen ja tarpeineen, sekä nähdä se osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kokonaisuutta. Tutkinto-ohjelma antaa taidot edistää ihmisten hyvinvointia, sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta psykososiaalisia ja toiminnallisia menetelmiä, valtaistavia menetelmiä ja johtamisen menetelmiä käyttäen.

Opintojen suorittaminen takaa laaja-alaisen ja korkeatasoisen sosiaalialan ammattitaidon muodostumisen sekä mahdollistaa työllistymisen eri asiakasryhmien pariin. Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja, mutta opinnot sisältävät valinnaisuutta sosionomin työmenetelmiin ja toimintaympäristöihin liittyen. Opintokokonaisuus: Empowerment in Social Work on mahdollista opiskella englannin kielellä.