OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, SAIRAANHOITAJA (AMK), PÄIVÄTOTEUTUS

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma, Sairaanhoitaja (AMK), Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
 
   
 
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
1587442.32.32.30
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2                  
Lääkehoidon perusteet 2
 
       
220110000
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                 
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                 
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
 
       
Eettisyys hoitotyössä 2
 
       
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
 
   
 
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                 
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4
 
       
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
 
       
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                 
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3
 
       
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                 
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
 
   
 
Farmakologia 3
 
   
 
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4
 
       
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4
 
   
 
Ensiapu 2
 
       
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet 6
 
   
 
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                 
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 1
 
   
 
Terveyden edistämisen harjoittelu 3
 
       
Projektitoiminnan harjoittelu 2
 
   
 
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8                  
38.52216.511115.55.55.50
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                 
SeAMKPro monialaiset työelämäprojektit
()
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Sairaanhoitaja (AMK) ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen rakenne perustuu sekä yleisiin että sairaanhoitajan ammattikohtaisiin kompetensseihin.