OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA,RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma,Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
13763.53.52220
PERUSOPINNOT
                 
Matemaattis-luonnontieteet
                 
Matematiikka 3
 
       
Ruokaketjun kemia 3
 
       
Viestintävalmiudet
                 
English 1 3
 
       
9904.54.50000
AMMATTIOPINNOT
                 
Kestävä ruokaketju
                 
Ruokaketjun toiminta 3
 
   
 
Ruokaketjun vastuullisuus 3
 
   
 
Ruokapalvelut ja johtaminen
                 
Ruokapalvelujen tuottaminen 8
 
Ruokapalvelut suurkeittiöissä 3
 
   
 
Asiakkaan kohtaaminen 2
 
       
Elämykselliset ruokapalvelut 2
 
   
 
Tiedolla johtaminen ammattikeittiössä 4                  
Elintarviketurvallisuus ja laatu
                 
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
 
       
Ruokapalvelujen laadun kehittäminen 4                  
Ravitsemus ja elintarviketieto
                 
Erityisruokavaliot 2
 
       
Elintarvikkeet ja ravitsemus 4
 
       
Ravitsemuslaatu ruokapalveluissa 4                  
Liiketoiminta ja johtaminen
                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5                  
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5                  
Yritystalouden hallinta 3                  
3217158.58.55550
HARJOITTELU
                 
Perusharjoittelu 12
 
   
 
12012004440
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
                 
Englantia amk-opintoihin 2
 
       
220110000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.
Ravitsemispalvelujen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa monipuoliset taidot toimiakseen liikeideoiltaan erilaisissa ravitsemis- ja palvelualan organisaatioissa. Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai yrittäjänä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Restonomi (AMK) on kansainvälistyvä, mutta paikallisuutta arvostava ammattilainen, jolla on niin käden taitoja kuin liiketoimintaosaamistakin. Hän on työelämän kehittäjä, joka huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Hän on ammattilainen, joka saa ravinnosta aikaan ruokaelämyksen. Ravitsemispalveluja tuottaessaan hän huomioi terveellisyyden, turvallisuuden, kokemuksellisuuden ja liiketoiminnallisuuden. Valinnaiset opinnot auttavat syventämään osaamista ravitsemuksessa, palveluliiketoiminnassa ja ruokatuotteiden kehittämisessä. Osaamistaan voi täydentää myös muiden koulutusalojen sisältöjä hyödyntäen.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjun opinnoissa tai muilta koulutusaloilta. Opintokokonaisuudet ovat eri oppiaineiden muodostamia kokonaisuuksia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja projekteja. Myöhemmässä opintojen vaiheessa opintokokonaisuudet toteutuvat työelämän kehittämisprojekteina.