OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA,RESTONOMI (AMK), RAVITSEMISPALVELUT

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma,Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
13763.53.52220
PERUSOPINNOT
                 
Matemaattiset ja viestintävalmiudet
                 
Matematiikka 3
 
   
 
Työelämän viestintä 2                  
English 1 3
 
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet
                 
Yritystalouden hallinta 3                  
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5                  
61.54.50.80.81.51.51.50
AMMATTIOPINNOT
                 
Ruokaketju
                 
Ruokaketjun toiminta 5
 
   
 
Ruokaketjun kemia 3
 
       
Ruokaketjun vastuullisuus 5                  
Ravitsemispalvelut
(Valitaan opintoja 44 op)
                 
Ruokapalvelujen tuottaminen 12
 
Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia 5
 
       
Elintarvikkeet ja ravitsemus 5
 
Asiakkaan kohtaaminen ja kokemuksellisuus 4
 
3418.515.59.39.35.25.25.20
HARJOITTELU
                 
Perusharjoittelu 12
 
   
 
12012004440
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
                 
Englantia amk-opintoihin 2
 
       
220110000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Restonomi (AMK), Ravitsemispalvelut ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.
Ravitsemispalvelujen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa monipuoliset taidot toimiakseen liikeideoiltaan erilaisissa ravitsemis- ja palvelualan organisaatioissa. Restonomi (AMK) työskentelee matkailu-, ravitsemis- ja talousalan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, myynti- ja markkinointitehtävissä, esimiestehtävissä ravitsemispalveluissa tai yrittäjänä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Restonomi (AMK) on kansainvälistyvä, mutta paikallisuutta arvostava ammattilainen, jolla on niin käden taitoja kuin liiketoimintaosaamistakin. Hän on työelämän kehittäjä, joka huomioi kuluttajan tarpeet ja kantaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Hän on ammattilainen, joka saa ravinnosta aikaan ruokaelämyksen. Ravitsemispalveluja tuottaessaan hän huomioi terveellisyyden, turvallisuuden, kokemuksellisuuden ja liiketoiminnallisuuden. Valinnaiset opinnot auttavat syventämään osaamista ravitsemuksessa, palveluliiketoiminnassa ja ruokatuotteiden kehittämisessä. Osaamistaan voi täydentää myös muiden koulutusalojen sisältöjä hyödyntäen.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Restonomin opinnot koostuvat palvelutoiminnasta, projekteista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Opetussuunnitelma mahdollistaa opintoja myös koko ruokaketjun opinnoissa tai muilta koulutusaloilta. Opintokokonaisuudet ovat eri oppiaineiden muodostamia kokonaisuuksia ja asiakaslähtöisiä palveluja ja projekteja. Myöhemmässä opintojen vaiheessa opintokokonaisuudet toteutuvat työelämän kehittämisprojekteina.