OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > MAATALOUSYRITYKSEN KOKONAISVALTAINEN JOHTAMINEN, YAMK

Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
Maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen, YAMK
                         
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
 
   
           
Strateginen johtaminen 5
   
     
     
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5
 
   
 
Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5  
   
         
 
12.57.557.57.52.52.52.52.52.53.753.750
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Kokonaisuuden opiskeltuaan opiskelija hallitsee kokonaisvaltaisen johtamisen osa-alueet ja osaa soveltaa niitä maatalousyritykseen. Opiskelija ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä sekä tunnistaa strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen tuomat hyödyt maatalousyrityksissä.