OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > IKÄ YSTÄVÄKSI- TOIMINTAKYVYN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MERKITYS HYVÄSSÄ VANHUUDESSA

Ikä ystäväksi- Toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitys hyvässä vanhuudessa

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Ikä ystäväksi- Toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitys hyvässä vanhuudessa
                 
Palveluohjaus 4
 
   
 
Ikäteknologia 3
 
   
 
Ikääntyvän toimintakyvyn arviointi ja tukeminen 6
 
       
Toimintaympäristö hyvinvoinnin edistämisessä 2
 
       
1587442.332.332.330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Väestön ikääntyminen on yksi aikamme megatrendeistä. Ikääntymistä voidaan tarkastella yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tässä opintokokonaisuudessa voit löytää vastauksia toimintakyvyn ja toimintaympäristön merkitykseen ikääntyneiden hyvään elämään, sekä siihen, millainen merkitys ikääntyvälle ja hänen läheisilleen on oikea-aikaisesta palveluohjauksesta ja teknologian hyödyntämisestä arjessa.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

Ikääntyminen ja toimintakyky
Terveyden edistäminen ikääntyessä ja liikuntasuositukset
Esteettömyys
Mielikuvat, mediaympäristö ja luonto osana hyvinvointia
Palveluohjaus työmenetelmänä ja prosessina, sekä palveluohjaajan rooli
Moniammatillisuus, verkostotyö ja kirjaaminen palveluohjauksessa
Ikäteknologia ja käyttäjälähtöinen teknologia, sekä ikäteknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset