OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > ELINTARVIKEKEHITTÄJÄ

Elintarvikekehittäjä

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Elintarvikekehittäjä
                                 
Mikrobiologia 5
 
     
               
Elintarvikekemia 5
   
         
           
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5
 
     
               
Elintarvikeprosessit 5
   
         
           
Tuotekehitys 5  
   
           
     
2051010503.33.33.3551.71.71.7000
Vaihtoehtoiset opinnot
(Valitaan yksi)
                                 
Meijeriteknologia 5  
   
           
     
Viljateknologia 5  
   
           
     
Lihateknologia 5
   
         
           
Valmisruokateknologia 5  
   
           
     
Kasvis- ja marjavalmisteet 5  
     
               
 
520051550002.52.55552.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elintarviketeollisuudella on keskeinen rooli ruuan tarjoajana, tuottajana, tekijänä ja kehittäjänä. Elintarviketeollisuus kehittyy ja kansainvälistyy, mikä luo tarvetta osaamiselle ja uusille osaajille. Elintarvikealalla työtehtävät ovat monipuolisia ja työntekijöiltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa.
Elintarvikekehittäjä (30 op) -opintokokonaisuus antaa selityksen elintarvikkeiden valmistuksessa tapahtuville ilmiöille. Opiskelija ymmärtää, miksi eri vaiheita elintarviketeollisuudessa tehdään. Opiskelija saa valmiuksia uusien elintarvikkeiden kehittämiseen sekä valmistusprosessien parantamiseen. Kokonaisuus tarjoaa myös hyvän ymmärryksen alan toimintaympäristöstä. Opinnot perehdyttävät elintarvikelainsäädäntöön ja ruokaturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin.