OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIMET YAMK-OPINNOT 2016 - 2017

Avoimet YAMK-opinnot 2016 - 2017

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
International Business Management
                 
Innovative Entrepreneurship and SME Management 5
 
       
Management of Information Systems 5
 
   
 
Research Methods in Business Studies 3
 
   
 
Strategic Project Management 5
 
       
18108552.72.72.70
Liiketoimintaosaaminen
                 
Asiakkuuksien johtaminen 5
 
   
 
Kansainvälinen markkinointi 5
 
       
Ostokäyttäytyminen 5
 
   
 
155102.52.53.33.33.30
Ruokaketjun kehittäminen
                 
Strateginen johtaminen 5
 
   
 
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
 
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
       
15105551.71.71.70
Teknologiaosaamisen johtaminen
                 
Logistiikka 5                  
Osaamisen johtaminen 5
 
       
Projektijohtaminen 5
 
   
 
Strateginen johtaminen 5
 
       
Talouden johtaminen 5
 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
 
       
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
 
   
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5
 
       
Uusiutuvat energialähteet 5                  
3522.512.511.2511.254.174.174.170
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulu-
tutkinnon avoimia opintoja, mikäli olet suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja sinulla on asianomaisen alan työkokemusta. Mikäli haluat suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (ns. polkuopiskelu), ota yhteys yksikön
avoin AMK -yhteyshenkilöön. Lisätietoja opinnoista voit kysyä
myös avoinamk@seamk.fi.

Voit ilmoittautua alla esitellyille opintojaksoille helposti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Muutokset opinnoissa ovat mahdollisia

Avoin AMK koulutusten hinta on 10 euroa/opintopiste tai vaihtoehtoisesti lukukausimaksu 150 euroa, jolla voit ilmoittautua haluamillesi opintojaksoille syksyn/kevään aikana.

Alla mainittujen opintojen lisäksi voit hakeutua myös muihin SeAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin