OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT 2016 - 2017

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot 2016 - 2017

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Kauppa- ja yrittäjyysopinnot
()
                 
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5
 
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5
 
Kauppa ja yrittäjyys: Tunnusluvut ja johtaminen 5
 
157.57.53.83.82.52.52.50
Kieliopinnot
()
                 
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3
 
Affärssvenska / Business Swedish 3
 
Englantia amk-opintoihin 2
 
English at Work 3
 
English at Work 1 3
 
English at Work 2 3
 
Ruotsia amk-opintoihin 2
 
Saksa 1, alkeiskurssi (German 1) 3
 
Venäjä 2 (Russian 2) 3
 
Venäjän alkeet 3
 
281414774.74.74.70
Verkko-opinnot
()
                 
Asiakassuhteiden hallinta 3
 
Introduction to International Business 3
 
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
 
Liiketoimintaosaamisen perusteet 2
 
Osaamisen johtaminen 4
 
Tuote- ja palvelukehitys 3
 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
 
199.59.54.84.83.23.23.20
Liiketalous
()
                 
Tradenomin polkuopinnot 60
 
Arvonlisäverotus 2
 
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
 
Budjetointi johtamisen apuna 5
 
Finanssialan perusteet 2
 
Hakeutuvat kirjastopalvelut 5
 
Henkilökohtainen myyntityö 3
 
Henkilöstöhallinto 4
 
Hinnoittelu 3
 
Itsensä johtaminen 2
 
Johdatus sosiaaliseen mediaan 5
 
Kansantalouden perusteet 4
 
Kestävä maaseudun matkailu 2
 
Kirjanpidon osaaja 3
 
Kirjastohistoria 5
 
Kirjasto- ja tietopalvelualan perusteet 6
 
Kokoelmien kehittäminen 5
 
Kokous- ja neuvottelutaito 3
 
Konsultointi pk-yrityksessä 3
 
Kuluttajakäyttäytyminen 3
 
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 4
 
Laskentatoimen perusteet 5
 
Liikuntayrittäjyys 5
 
Likviditeettihallinto 2
 
Mainonta, PR ja myynninedistäminen 3
 
Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5
 
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4
 
Markkinointiviestinnän keinot 3
 
Matkailu globaalina ilmiönä 3
 
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5
 
       
Oikeustieteen perusteet 4
 
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
 
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4
 
Ostotoiminta 3
 
Pelit ja pelaaminen 5
 
Perheyrittäjyys 3
 
Projektitoiminnan johtaminen 3
 
Projektitoiminnan perusteet 3
 
Sopimusoikeus 2
 
Strateginen ajattelu 2
 
Talousmatematiikka 3
 
Tiedonhaku ja -hankinta 1 5
 
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
Tilinpäätöksen laatiminen 4
 
Tilintarkastus 3
 
Toiminnanohjauksen perusteet 2
 
Toiminnanohjausjärjestelmät 3
 
Tositteesta tilinpäätökseen 3
 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
 
Työsuhde ja palkkahallinto 5
 
Verkkosivujen tuottaminen 2
 
Viestintätaidot 3
 
Yrityksen ostaminen, myyminen ja arvonmääritys 2
 
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3
 
Yrityksen taloushallinto 4
 
Yritys- ja henkilöverotus 5
 
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 5
 
Yritystoiminnan rahoitus 2
 
Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5
 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
 
Yritysverotus 3
 
268136.5131.568.368.343.843.843.80
Luonnonvara- ja ympäristöala
()
                 
Agrologin polkuopinnot 60
 
Luonnonmukainen tuotanto 5
 
Bioenergia 5
 
Kotieläinten jalostus 5
 
Maatalouspolitiikka 5
 
Testiopintojakso 5
 
8542.542.521.321.314.214.214.20
Ravitsemisala
()
                 
Ravitsemuksellisuuden kehittäminen 5
 
Ravitsemusviestintä ja -kasvatus 5
 
Ruoka ja terveys 1 3
 
136.56.53.33.32.22.22.20
Sosiaali- ja terveysala
()
                 
Koti- ja perhehoito 3
 
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5
 
Opintoihin ja työhön valmentaminen 4
 
Osallisuus ja marginaalisuus 5
 
Palveluohjaus 5
 
Sosiaalilainsäädännön soveltamisalueita 4
 
Sosiaalinen kuntoutus 4
 
Sosiaalityö moniammatillisissa työyhteisöissä 4
 
Sosiokulttuuriset menetelmät 3
 
3718.518.59.39.36.26.26.20
Tekniikka
()
                 
Automaatiotekniikan polkuopinnot 60
 
Bio- ja elintarviketekniikan polkuopinnot 60
 
Konetekniikan polkuopinnot 60
 
Rakennusmestari (AMK) polkuopinnot 60
 
Rakennustekniikan polkuopinnot insinööri (AMK) 60
 
Algebra ja geometria 4
 
Auto- ja konetekniikan perusteet 3
 
Automaation perusteet 3
 
Automaation laboratoriotyöt 1 4
 
Automaation laboratoriotyöt 2 4
 
Autotekniikka 1 3
 
Autotekniikka 2 3
 
Autotekniikka 3 4
 
Koneautomaatio 2 4
 
Koneautomaatio 1 4
 
Mekaniikka 3
 
Olio-ohjelmointi 4
 
Paloturvallisuustekniikka 3
 
ROBO-puulaaki 2016, Robo3D 4
 
Robotiikka 4
 
Sähkö- ja lämpöoppi 3
 
Tehoelektroniikka 3
 
Tekninen piirustus ja CAD 1 3
 
Tekninen piirustus ja CAD 2 2
 
Tuotantojärjestelmät 3
 
Vektorit ja matriisit 3
 
Verkko-ohjelmointi 3
 
Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
 
377188.5188.594.394.362.862.862.80
Summer School
()
                 
Designing Profitable Concepts 3
 
Designing Profitable Customer Experience 3
 
6331.51.51110
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Voit ilmoittautua alla mainittuihin opintoihin riippumatta koulutustaustastasi. Mikäli haluat suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (ns. polkuopiskelu) ota yhteys yksikön avoin AMK -yhteyshenkilöön. Lisätietoja
opinnoista voit kysyä myös avoinamk@seamk.fi.

Mikäli olet suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, voit hakeutua opiskelemaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avoimia opintoja

Voit ilmoittautua alla esitellyille opintojaksoille helposti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Muutokset opinnoissa ovat mahdollisia.

Avoin AMK koulutusten hinta on 10 euroa/opintopiste tai vaihtoehtoisesti lukukausimaksu 150 euroa, jolla voit ilmoittautua haluamillesi opintojaksoille syksyn/kevään aikana.