OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
   
       
                     
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
   
         
                           
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
   
       
                     
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5  
     
               
                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5  
       
                 
           
151001055500551.71.71.72.52.51.71.71.7000000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                 
Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan 5
   
         
                 
Nutrition project 5
     
           
                     
Strateginen johtaminen 5
     
           
                     
Riskien hallinta 5
   
         
                           
Osaamispääoman johtaminen 5  
     
               
                 
Asiakkuuksien johtaminen 5  
       
                 
           
Markkinointiviestinnän johtaminen 5  
     
               
                 
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5
   
         
                           
22.517.501012.512.5500554.24.24.26.36.31.71.71.7000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
   
         
                           
Opinnäytetyö 30
 
   
           
4515037.57.57.57.50018.7518.752.52.52.53.753.752.52.52.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Restonomi (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle restonomille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan haluamalleen alueelle.

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat.