OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
     
                 
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5  
   
           
       
Riskien hallinta 5  
   
           
       
510501002.52.5000550000
VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Elintarviketuotannon uudet menetelmät 5
 
     
                 
Ruokaketjun kehittäminen asiakasnäkökulmasta 5
 
     
                 
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
   
       
           
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
   
       
           
Tilaus-toimitusketjun kehittäminen 5
   
         
           
Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja terveyden edistäminen 5  
   
           
       
Nutrition project 5  
     
             
 
Marketing and Customer Behaviour Project 5  
   
           
     
251510157.57.5553.35.85.82.554.21.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi)
                                 
Asiakkuuksien johtaminen 5                                  
Tulevaisuuden esimiestyö 5                                  
00000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
Opinnäytetyö 30                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laajan valikoiman opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Restonomipohjaiset opiskelijat keskittyvät erityisesti ravitsemukseen, markkinointiin ja asiakkuusosaamiseen. Opinnäytetyöllä ja valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjua palvelevissa yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä