OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
     
                 
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5  
   
           
       
Riskien hallinta 5  
   
           
       
510501002.52.5000550000
VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
   
       
           
Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja terveyden edistäminen 5  
   
           
       
Nutrition project 5  
     
             
 
Ruokaketjun kehittäminen asiakasnäkökulmasta 5
 
     
                 
Marketing and Customer Behaviour Project 5  
   
           
       
Tilaus-toimitusketjun kehittäminen 5
   
       
           
Elintarviketuotannon uudet menetelmät 5
 
     
                 
Tuotekehitysprosessin hallinta 5
   
       
           
2515101510555555551.71.71.70
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                 
Strateginen johtaminen 5  
     
             
 
05000500000001.71.71.70
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.