OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA
                                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
 
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5
 
Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 5
 
101055552.52.51.71.71.72.52.51.71.71.70
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI
                                 
Kehittämistoiminnan vaiheet 5
 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
Arviointimenetelmät 5
 
101055552.52.51.71.71.72.52.51.71.71.70
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ
                                 
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5
 
Kehittyvät toimintatavat ja -mallit 10
 
7.57.53.83.83.83.81.91.91.31.31.31.91.91.31.31.30
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
 
Opinnäytetyön toteutus 10
 
Opinnäytetyön raportointi 15
 
15157.57.57.57.53.83.82.52.52.53.83.82.52.52.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
 
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
 
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5
 
Yrittäjyys ja liiketoiminta 5
 
Muut vapaasti valittavat opinnot 5
 
12.512.56.256.256.256.253.133.132.082.082.083.133.132.082.082.080
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta: kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen alalla, työelämän tutkimus ja arviointi, käytäntöjen kehittäminen työyhteisöissä, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.
Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsulttina, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan tai tehtävään.
Opiskelu toteutuu työelämäläheisesti, moniammatilisesti ja monimuotoisin opiskelumenetelmin mm. käyttämällä toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Miltei kaikki opintojaksot etenevät koko koulutuksen ajan. Lähikontaktipäiviä on kaksi päivää kuukaudessa.