OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA
(Valitaan opintoja 24 op)
                                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5                                  
Tulevaisuuteen suuntautuva johtaminen 3
 
     
                 
Asiantuntijaorganisaation ja palvelujen johtaminen 4
 
     
                 
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 6
   
       
           
Uudistava johtaminen 3
   
       
           
Yrittäjyys 4  
     
             
 
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 4  
     
             
 
16879083.53.5333002.72.72.70
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI
                                 
Kehittämistoiminnan vaiheet 6
 
     
                 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
     
                 
Arviointimenetelmät 5  
   
           
       
115110505.55.50002.52.50000
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ JA VANHUSTYÖSSÄ
                                 
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet ja normit sekä yhteiskunnallinen muutos 4
 
     
                 
Asiakaslähtöisyys ja arvot kehittämisen lähtökohtana 3
   
       
           
Kehittyvät toimintatavat ja -mallit 8
 
     
                 
1501230066111000000
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
 
     
                 
Opinnäytetyön toteutus 10
   
       
           
Opinnäytetyön raportointi 15  
   
           
       
15155101502.52.53.33.33.37.57.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5                                  
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5                                  
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5                                  
Yrittäjyys ja liiketoiminta 5                                  
Muut vapaasti valittavat opinnot 5                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.