OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
                                 
Osaamisen kehittäminen ja johtaminen 9
 
Strateginen johtaminen 6
 
Yrittäjyys 4  
     
             
 
Liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 4  
     
             
 
Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen 2
 
   
           
9.515.53.85.7312.51.91.91.91.91.91.51.54.24.24.20
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI
                                 
Kehittämistoiminnan vaiheet 5
 
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
   
           
Arviointimenetelmät 5  
   
         
 
8.66.43.45.13.431.71.71.71.71.71.71.71110
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ JA VANHUSTYÖSSÄ
                                 
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet ja normit sekä yhteiskunnallinen muutos 4
   
         
 
Asiakaslähtöisyys ja arvot kehittämisen lähtökohtana 3
 
     
       
Kehittyvät toimintatavat ja -mallit 8
 
   
 
6.48.61.64.83.25.40.80.81.61.61.61.61.61.81.81.80
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
 
   
           
Opinnäytetyön toteutus 10
 
     
       
Opinnäytetyön raportointi 15  
   
         
 
11192910911333553330
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5                                  
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5                                  
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5                                  
Yrittäjyys ja liiketoiminta 5                                  
Muut vapaasti valittavat opinnot 5                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.