OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, SOSIAALIALA > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, SOSIAALIALA, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
SOSIAALIPALVELUIDEN ASIANTUNTIJUUS
                                 
Sosiaalipolitiikan ajankohtaiset teemat 5
 
     
                 
Sosiaalipalveluiden asiakkaat 5
   
       
           
Vertaillen sosiaalipalveluiden asiantuntijaksi 5  
   
           
       
10555502.52.51.71.71.72.52.50000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                 
Tutkimus ja tieteellinen ajattelu 5
 
     
                 
Laadullinen tutkimus ja analyysi 5
   
       
           
Kyselyt ja tilastot 5
 
     
                 
Kehittämistoiminta 5
   
       
           
200101000553.33.33.3000000
JOHTAMINEN
(Valitaan opintoja 20 op)
                                 
Johtamisteoriat 5  
   
           
       
Sosiaalipalveluiden tuottajat 5  
   
           
       
Sosiaalipalveluiden tuottaminen 5
   
       
           
Lähijohtamisen käytännöt 5  
     
             
 
Tulevaisuuden esimiestyö 5  
     
             
 
520051010001.71.71.7553.33.33.30
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Sosiaalityön teoria 5  
   
           
       
Markkinoistaminen ja sosiaalityö 5  
   
           
       
Yhteisöllinen sosiaalityö 5  
   
           
       
Yrittäjyys ja liiketoiminta 5  
   
           
       
Arviointi sosiaalityössä 5  
   
           
       
Muut vapaasti valittavat opinnot 5  
   
           
       
Asiakkuuksien johtaminen 5                                  
030003000000015150000
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyö 30  
     
             
 
0300003000000001010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.