OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, SOSIAALIALA > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, SOSIAALIALA, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Syventävät ammattiopinnot
                                                 
SOSIAALIPALVELUIDEN ASIANTUNTIJUUS
                                                 
Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt 5
   
         
                           
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5  
       
                 
           
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5  
     
             
           
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä 5
   
       
                     
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                                 
Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 5
   
         
                           
Laadullinen tutkimus 5
   
       
                     
Kyselyt ja tilastot 5
     
           
                     
Työelämän kehittäminen 5
   
         
                 
JOHTAMINEN
                                                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5                                                  
Johtamisen suuntauksia 5
   
         
                           
Johtaminen muutoksessa 5  
     
               
                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                 
Markkinoistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5  
     
               
                 
Arviointi ja sosiaalityö 5  
     
               
                 
Yhteisöllinen sosiaalityö 5  
     
               
                 
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5
     
           
                     
Ympäristö fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa 5
   
         
                           
42.532.502517.5257.50012.512.55.85.85.812.512.52.52.52.5000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 30  
     
             
           
030000151500000007.57.5555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma perustuu kolmelle pääteemalle: sosialialan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen sekä johtaminen.