OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, SOSIAALIALA > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, SOSIAALIALA, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala, Ylempi AMK-tutkinto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
SOSIAALIPALVELUIDEN ASIANTUNTIJUUS
                                 
Sosiaalipalveluiden tuottamisen toimintaympäristöt 5
 
     
                 
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5  
     
             
 
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5  
   
         
 
Kansalaisia, asiakkaita ja syrjäytettyjä 5
 
   
           
10107.52.52.57.53.83.80.80.80.81.31.32.52.52.50
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
                                 
Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 5
 
   
           
Laadullinen tutkimus 5
 
     
                 
Kyselyt ja tilastot 5
   
       
           
Työelämän kehittäminen 5
 
     
       
17.52.57.5102.503.83.83.33.33.31.31.30000
JOHTAMINEN
                                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
       
           
Johtamisen suuntauksia 5
 
     
                 
Johtaminen muutoksessa 5
   
       
           
150510002.52.53.33.33.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi)
                                 
Sosiaalityön teoria 5                                  
Markkinoistaminen ja sosiaalityö 5                                  
Arviointi ja sosiaalityö 5                                  
Yhteisöllinen sosiaalityö 5                                  
00000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyö 30  
   
         
 
030001515000007.57.55550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma perustuu kolmelle pääteemalle: sosialialan sisällöllinen osaaminen, kehittäminen ja tutkiminen sekä johtaminen.