OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > AGROLOGI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > AGROLOGI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
 
   
           
       
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
 
     
                 
Strateginen johtaminen 5
   
       
           
15357.57.53503.83.82.52.52.517.517.50000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                 
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5
 
     
       
Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5  
   
           
       
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
       
           
Riskien hallinta 5
 
     
                 
12.57.557.57.502.52.52.52.52.53.83.80000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
Opinnäytetyö 30
 
15157.57.57.57.53.753.752.52.52.53.753.752.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään alalle tyypillisten yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen syventäviä tietoja ja taitoja.

Valmistuttuaan agrologi (ylempi AMK) ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä ja osaa hyödyntää tietoa. Opiskelija ymmärtää strategisen ajattelun, suunnittelun ja johtamisen tuomat hyödyt maatalousyrityksissä. Hän ymmärtää kustannustehokkaan toiminnan tarpeen muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuntee yhteistyön ja teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet maatalouden yritystoiminnan kehittämisessä. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan valitsemallaan osa-alueella.

Osa opinnoista opiskellaan yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööritaustaisten opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana, joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt sekä yrityksiin tehtävät tehtävät laskelmat ja suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.