OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > AGROLOGI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > AGROLOGI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
 
     
                 
Strateginen johtaminen 5
 
   
           
Maatalousyrityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 5
 
     
       
Maatalousyrityksen toimintamallien taloudellinen tarkastelu 5  
   
           
       
17.57.5107.57.50552.52.52.53.83.80000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Riskien hallinta 5
 
   
           
502.52.5001.31.30.80.80.8000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
Opinnäytetyö 30                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään alalle tyypillisten yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen tarvittavia syventäviä tietoja ja taitoja. Valmistuttuaan agrologi (ylempi AMK) ymmärtää ruokaketjussa toimivien yritysten toimintaympäristöä ja osaa soveltaa hankkimaansa tietoa maatalousyritykseen. Opiskelija ymmärtää strategisen ajattelun ja johtamisen tuomat hyödyt maatalousyrityksissä. Hän ymmärtää kustannustehokkaan toiminnan tarpeen muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuntee yhteistyön, teknologisen kehityksen ja yrityskoon tuomat mahdollisuudet maatalouden yritystoiminnan kehittämisessä.

Osa opinnoista opiskellaan yhdessä restonomi- ja elintarvikeinsinööritaustaisten opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana, joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt sekä yrityksiin tehtävät tehtävät laskelmat ja suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.