OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5
 
     
                 
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5  
   
           
       
1057.52.5503.83.80.80.80.82.52.50000
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                 
Riskien hallinta 5
 
     
                 
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
 
   
           
Strateginen johtaminen 5
   
       
           
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
       
           
2007.512.5003.83.84.24.24.2000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyö 30
 
15157.57.57.57.53.753.752.52.52.53.753.752.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinööri (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle insinöörille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin.