OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5  
   
           
       
Riskien hallinta 5  
   
           
       
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5
   
       
           
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
 
     
                 
15107.57.51003.83.82.52.52.5550000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Strateginen johtaminen 5  
   
           
       
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
       
           
Asiakkuuksien johtaminen 5
   
       
           
10501050003.33.33.32.52.50000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
Opinnäytetyö 30
 
15157.57.57.57.53.753.752.52.52.53.753.752.52.52.50
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Insinööri (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle insinöörille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan.

Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin.