OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 5 1 2 3
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
 
   
           
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5  
   
         
 
Riskien hallinta 5  
   
         
 
51050102.52.5000550
VALINNAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                         
Tilaus-toimitusketjun kehittäminen 5
   
     
     
Elintarviketuotannon uudet menetelmät 5
 
   
           
Tuotekehitysprosessin hallinta 5
   
     
     
15051002.52.53.33.33.3000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                         
Strateginen johtaminen 5                          
0000000000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                         
0000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.