OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                 
Pakolliset opinnot
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Osaamisen johtaminen 5
 
     
                   
Strateginen johtaminen 5
 
       
                 
Talouden johtaminen 5
 
     
               
Projektijohtaminen 5
   
         
           
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Teollinen internet 5
   
       
             
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
 
       
                 
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
       
           
Asiakkuuksien johtaminen 5
   
       
           
4502025006.313.89.29.26.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyö 30  
   
         
 
030001515000007.57.55550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu teknologiayrityksissä ja -organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja jotka tähtäävät urallaan eteenpäin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.