OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
                                 
Pakolliset opinnot
                                 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5
 
     
                 
Strateginen johtaminen 5
 
     
                 
Osaamisen johtaminen 5
 
     
                 
Talouden johtaminen 5
   
       
           
Projektijohtaminen 5
   
       
           
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                 
Logistiikka 5
   
       
           
Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
   
       
           
Uusiutuvat energialähteet 5
   
       
           
Tulevaisuuden esimiestyö 5  
   
           
       
4051525507.57.58.38.38.32.52.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                 
Opinnäytetyö 30                                  
00000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.