OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RAKENTAMINEN > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RAKENTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
Pakolliset opinnot
                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
 
   
           
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                 
Rakennusprojektin ohjaus 5
 
     
                 
Rakennuttaminen 5
 
     
                 
Tietomallinnus 5
   
       
           
Rakennusfysiikka 5
 
     
                 
Korjausrakentaminen 5
   
       
           
Tulevaisuuden esimiestyö 5
 
   
           
Talouden johtaminen 5
   
       
           
Rakenteiden mekaniikka 5
   
       
           
Puurakenteet 5
   
       
           
Teräsrakenteet 5  
   
           
       
Betonirakenteet 5  
   
           
       
501020301001010101010550000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                 
Opinnäytetyö 30  
   
         
 
030001515000007.57.55550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu rakennusalan yrityksissä ja organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.