OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, IKÄÄNTYMISEN ASIANTUNTIJA > SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMK, IKÄÄNTYMISEN ASIANTUNTIJA

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Syventävät ammattiopinnot
                                                 
Ikääntyvä yhteiskunta
                                                 
Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5
   
         
                           
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5
   
         
                           
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5
   
         
                           
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen
                                                 
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen 5
     
           
                     
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi 5
     
           
                     
Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki 5
     
           
                     
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä
                                                 
Vanhustyön johtamisen erityispiirteet eri toimintaympäristöissä 5  
     
               
                 
Ikääntyvien asiakasohjaus ja palvelujen kehittäminen 5  
     
               
                 
Työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5  
     
             
           
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen 5
     
           
                     
35150152012.52.5007.57.56.76.76.76.36.30.80.80.8000000
Opinnäytetyö
                                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
     
           
                     
Opinnäytetyön toteutus 10  
     
             
           
Opinnäytetyön raportointi 15  
     
             
           
52500512.512.500001.71.71.76.36.34.24.24.2000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                                                 
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5                                                  
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5                                                  
Tulevaisuuden esimiestyö 5                                                  
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5                                                  
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5                                                  
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5                                                  
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5                                                  
Palvelumuotoilun johtaminen 5                                                  
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5                                                  
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5                                                  
Markkinointiviestinnän johtaminen 5                                                  
Osaamispääoman johtaminen 5                                                  
Muut vapaasti valittavat opinnot 5                                                  
0000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Opiskelun aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.