OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
                                                 
Liiketoiminnan johtaminen
                                                 
Osaamispääoman johtaminen 5
   
         
                           
Markkinointiviestinnän johtaminen 5
   
         
                           
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen 5
     
           
                     
Talouden johtaminen 5
     
           
                     
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen
                                                 
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5  
       
                 
           
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5  
     
               
                 
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5  
     
               
                 
Tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Tutkimuskirjoittaminen 3
   
         
                           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
     
               
                 
Opinnäytetyöseminaarit 2
 
   
           
2421013.510.515.55.5006.86.83.53.53.57.87.81.81.81.8000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Asiakkuuksien johtaminen 5
     
           
                     
Tulevaisuuden esimiestyö 5
   
         
                           
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
   
         
                           
Kasvua digitalisaatiosta 5  
       
                 
           
Palvelumuotoilun johtaminen 5
     
           
                     
Circular Economy and New Business 5  
       
                 
           
Global Innovation Strategy 5  
     
               
                 
Asiantuntijaosaamisen kehittäminen 5                                                  
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista
                                                 
20150101051000553.33.33.32.52.53.33.33.3000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 30
 
1010105555552.52.51.671.671.672.52.51.671.671.672.52.51.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen liike-toimintaosaamisen kehittämisestä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.