OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
                                                 
Liiketoiminnan johtaminen
                                                 
Osaamispääoman johtaminen 5
   
         
                           
Markkinointiviestinnän johtaminen 5
   
         
                           
Organisaation prosessien ja projektien johtaminen 5
     
           
                     
Talouden johtaminen 5
     
           
                     
Liiketoiminnan kasvu ja kehittäminen
                                                 
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5  
     
               
                 
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5  
     
               
                 
Johdon ohjausjärjestelmien kehittäminen 5  
       
                 
           
Tutkimus ja kehittäminen
                                                 
Tutkimuskirjoittaminen 3
   
         
                           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
     
               
                 
Opinnäytetyöseminaarit 2
 
   
           
2421013.510.515.55.5006.86.83.53.53.57.87.81.81.81.8000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Asiakkuuksien johtaminen 5
     
           
                     
Tulevaisuuden esimiestyö 5
     
           
                     
Circular Economy and New Business 5
   
         
                           
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5
     
           
                     
Global Innovation Strategy 5  
       
                 
           
Kasvua digitalisaatiosta 5                                                  
Valinta SEAMKin yamk-tutkinto-ohjelmista
                                                 
Valinta Centria ja VAMK -yhteistyöverkoston opinnoista
                                                 
205051505002.52.5555001.71.71.7000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 30
 
Kypsyysnäyte 0                                                  
1010105555552.52.51.671.671.672.52.51.671.671.672.52.51.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen liike-toimintaosaamisen kehittämisestä.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.