OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET OPINNOT
                                                 
Tieteellinen kirjoittaminen 2
   
         
                           
Luova liiketoiminnan kehittäminen 5
   
         
                           
Johtaminen ja johtajuus 5
   
         
                           
Markkinoinnin johtaminen 5
   
       
                     
Strateginen johtaminen (Centria AMK) 5
     
           
                     
Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen 5
     
           
                     
Strateginen johdon laskentatoimi 5
     
           
                     
Tutkimusmenetelmät 3  
     
               
                 
ERIKOISTUMISMODUULIT
                                                 
Asiakaslähtöinen liiketoiminta
                                                 
International Marketing 5  
     
               
                 
Ostokäyttäytyminen 5  
     
               
                 
Asiakkuuksien johtaminen 5  
     
               
                 
321801418180007766699000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 30
 
     
                 
21.438.5708.5712.868.570004.294.294.294.294.294.294.29000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.